• برند : سام الکترونیک
  • گارانتی : گارانتی سام سرویس
  • فاصله زمانی تحویل : ارسال با فاصله زمانی

2,950,000 تومان
3,100,000 تومان