سیستم های آماده

کامپیوترهای از پیش اسمبل شده با یکسال گارانتی بی قید و شرط

  • سیستم گیمینگ

  • سیستم رندرینگ

  • سیستم اداری

با امکان سفارشی سازی متناسب برای هر کاربری